Methode

De totale kosten voor Yantai

De kosten in 2015, 2016 & 2017 zijn gebaseerd op de opgaves van de RUG in de verschillende jaarverslagen. Dat levert een som van € 3.117.092 op. In de Begroting 2019 (stuknummer UR18/193) staan de kosten gemaakt over 2018 uitgesplitst: € 462.200 door de Faculty of Science and Engineering, en € 63.500 door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Deze kosten zijn gelijkmatig verdeeld over het lopende jaar. Op basis daarvan telt deze site op naar de totale som aan kosten tot en met 31 december 2018. Zodra de begroting 2019 is behandeld, zal de site worden aangepast met de (eventuele) verdere kosten.

De cijfers zijn op 8 juli aangevuld met de bevindingen van de onderwijsinspectie rondom de volledigheid van dit bedrag. Hieruit kwam naar voren dat € 682.046 aan niet verantwoorde aanloopkosten eerder niet als privaat geld zijn opgegeven.

Statistieken

De omgerekende eenheden zijn gebaseerd op de gangbare kosten voor deze objecten.

Item Kosten Bron
Docent (UD2, schaal 11, trede 6) € 78.000,00 CAO Nederlandse Universiteiten
Studieplek € 20.000,00 Kosten verbouwing UB
Fietsstalplekken € 16,62 Falco Fietsenrek A-11, 8 plaatsen
Huur studentenkamer € 352,00 Onderzoek Kamernet d.d. 15 aug. jl.
Tent internationale studenten € 11000,00 Aanname: kostprijs bij orgineel bedrag per nacht, voor één maand
Indoor Maps € 1.100.000,00 Notitie CIT over realisatie Indoor Maps
Heet water € 2,00 Tarief automaten RUG, omgerekend naar liter
Koffie € 0,40 Tarief automaten RUG
Zwart-wit prints € 0,03 Tarief Ricoh
Collegegeld € 2.060,00 Wettelijk collegegeld 2018-2019
Kattenbrokjes € 4,99 Ranzijn Adult Indoor Kip en Rijst 1 kg, Ranzijn Tuin & Dier
Fiets € 65,00 Vanaf-prijs bij gemeentelijke fietsenverkoop
AFAC Fietsdepot
Broodje Bapao € 0,295 Prijs per broodje Bapao Kip (verpakt per 2), volgens Aldi.nl
Bier € 1,48 Gemiddelde consumentenprijs in 2017, volgens CBS

Deze pagina is een initiatief van Why, UG?, een denktank van kritische RUG-studenten.
Een project van The Social Lions | Privacy